Over Den Haag Meldt

Over het meldpunt

Den Haag Meldt is het antidiscriminatiebureau voor inwoners van Den Haag. Hier worden discriminatiemeldingen geregistreerd.

De wet verplicht gemeenten om burgers met discriminatieervaringen te helpen met het halen van hun recht. De gemeentelijke ombudsman heeft op verzoek van de gemeente Den Haag die taak op zich genomen. Met ingang van juli 2017 kunnen burgers die in Den Haag wonen klachten over discriminatie indienen bij Den Haag Meldt. De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en onderzoekt de discriminatieklachten. Het melden kost niets.

Den Haag Meldt:

  • Registreert meldingen van discriminatie.
  • Verricht onderzoek naar aanleiding van meldingen.
  • Kan op eigen initiatief onderzoek doen.
  • Helpt u om naar de rechter of het college voor de rechten van de mens te gaan.
  • Helpt u met bemiddeling.
  • Onderhoudt contacten met maatschappelijke instellingen.

Discriminatie kan overal gebeuren, ook buiten Den Haag. Meldt u een klacht over iets dat in Den Haag is gebeurd, maar bent u geen inwoner van Den Haag, dan zal Den Haag Meldt uw klacht doorsturen naar het antidiscriminatiebureau in uw woonplaats.

 

Handige links

http://www.art1.nl/
Art.1 is hét landelijk expertisecentrum op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden.

https://radar.nl/
RADAR adviseert en ondersteunt individuele personen en organisaties bij gevallen en gevoelens van discriminatie. De voornaamste discriminatiegronden waarover klachten worden gemeld zijn afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

https://mensenrechten.nl/
Het College voor de Rechten van de Mens beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie.

http://www.coe.int/t/democracy/migration/bodies/echr_en.asp
The European Court of Human Rights is an international court set up in 1959. It rules on individual or state applications alleging violations of the civil and political rights set out in the European Convention on Human Rights. Since 1998 it has sat as a full-time court and individuals can apply to it directly.

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (General Assembly resolution 217 A) as a common standard of achievements for all peoples and all nations.

Hoe kan ik een melding van discriminatie maken?

Online

Discriminatie melden kunt u op deze website, al dan niet anoniem.
meld discriminatie

Telefonisch

Wilt u iemand telefonisch spreken en een melding maken, neem dan contact met ons op (dagelijks tussen 09:00 en 12:00 uur).
070 - 752 82 00

Op locatie

We zijn vorige week verhuisd. Sinds 9 november hebben we geen adres meer, maar wel een postbus: Postbus 16623 2500 BP Den Haag.

Vanaf nu zijn wij op iedere dinsdag tussen 12.30 uur en 15.00 uur te vinden bij een van de bibliotheken in de buurt. Kijk hier voor de actuele datums.