Historische wijziging van de grondwet

Voortaan is discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of een beperking expliciet verboden. De Eerste Kamer stemde op 17 januari 2023 in met een wijziging van artikel 1 van de grondwet.

Het nieuwe artikel 1 van de grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Eerder werden deze discriminatiegronden niet expliciet genoemd. Daarom spreken de organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een beperking en de LHBTAQI-gemeenschap van een ‘historisch moment’ en ‘een overwinning’.

Al in 20210 werd het voorstel ingediend. De wens om twee nieuwe gronden toe te voegen, kwam van D66, GroenLinks en PvdA.

 

Hoe kan ik een melding van discriminatie maken?

U kunt discriminatie melden via onze website, door een e-mail naar ons te sturen, bij ons langs te komen, per telefoon (dagelijks tussen 09:00 en 12:00 uur) of via de app van Den Haag Meldt. U vindt alle contactgegevens op onze contactpagina.

Online

Discriminatie melden kunt u op deze website, al dan niet anoniem.
meld discriminatie

Telefonisch

Wilt u iemand telefonisch spreken en een melding maken, neem dan contact met ons op (dagelijks tussen 09:00 en 12:00 uur).
070 - 752 82 00

Op locatie

Op dinsdagmiddagen kunt u langskomen in Bibliotheek Den Haag. Kijk hier voor de actuele tijden. Wij hebben een postbus: Postbus 16623 2500 BP Den Haag.

Wij zijn per 1 januari 2024 Discriminatie.nl Den Haag geworden. U wordt na 10 seconden doorgestuurd naar Discriminatie.nl Den Haag.