Jaarverslag 2019: een roerig jaar op het gebied van discriminatie

Den Haag Meldt kreeg in 2019 minder meldingen over discriminatie dan in het jaar daarvoor. Het aantal meldingen daalde van 196 in 2018 naar 171 in 2019. Dat staat in het jaarverslag 2019 van Den Haag Meldt, de onafhankelijke antidiscriminatievoorziening in Den Haag waar alle Hagenaars discriminatieklachten kunnen melden. Tegelijkertijd beschrijft Den Haag Meldt in haar jaarverslag een roerig jaar als het gaat om discriminatie. Dat heeft te maken met vele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en de oplaaiende publieke discussie over discriminatie. Hoezeer discriminatie leeft onder burgers is ook te zien aan de grotere diversiteit aan meldingen bij Den Haag Meldt.

De meeste discriminatiemeldingen in 2019 zijn gedaan op de discriminatiegrond ras (81), net als in 2018 (101). Opvallend is vooral de grote stijging van meldingen op de grond geslacht (van 16 naar 28) en de forse daling in het aantal meldingen op de grond handicap/chronische ziekte (van 23 naar 12) ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook kwamen er meer meldingen binnen over discriminatie op de subgrond transgender (5 ten opzichte van 0 vorig jaar).

Dat het aantal meldingen bij Den Haag Meldt dit jaar gedaald is, hoeft niet te betekenen dat er minder incidenten van discriminatie zijn geweest. Er zijn ook andere oorzaken mogelijk, zoals een vermindering in de meldingsbereidheid.

Infographic jaarverslag 2019 Den Haag Meldt

Melden helpt!

Die vermindering in de meldingsbereidheid is precies wat Den Haag Meldt wil voorkomen. Rode draad in het jaarverslag is volgens Yvette Nass (hoofd Den Haag Meldt) dat melden helpt. ‘Iedere inwoner van Den Haag die zich gediscrimineerd voelt, kan dat bij ons melden. Ook al is er niet altijd sprake van wettelijk verboden discriminatie. Aan de hand van alle meldingen die gedaan worden, krijgen we een beter beeld van discriminatie in de stad en kan het dus ook beter worden aangepakt. ’

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen

Verschillende maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben invloed gehad op het soort meldingen dat Den Haag Meldt en andere antidiscriminatievoorzieningen hebben ontvangen. Zo ontving Den Haag Meldt klachten over de Nashville verklaring, het beleid vergoeding kunstmatige inseminatie en het voorkeursbeleid van TU Eindhoven. Ook kreeg Den Haag Meldt te maken met de wetsverandering genderidentiteit/-expressie en het onderzoek van Stichting Voorall naar discriminatie van mensen met geleidehonden.

College voor de Rechten van de Mens

Den Haag Meldt stond in 2019 drie melders bij die een zaak hebben voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens. Omdat Den Haag Meldt toen nog geen rechtspersoon was, kon het zelf geen zaken voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Vanaf de oprichting van Stichting Den Haag Meldt in april 2020 kan dat wel.

Evaluatie Den Haag Meldt als antidiscriminatievoorziening

In maart 2019 zijn ook de resultaten van de evaluatie van Den Haag Meldt openbaar gemaakt. De belangrijkste conclusies uit de evaluatie zijn dat:

– het aantal meldingen dat bij Den Haag Meldt binnenkomt, vergelijkbaar is met de andere onderzochte ADV’s;

– Den Haag Meldt onafhankelijk is door de positionering bij de Gemeentelijke ombudsman;

– een voordeel van de positionering bij de Gemeentelijke ombudsman is dat klachten over overheid en bejegening door anderen worden samengebracht bij één instituut

– en Den Haag Meldt gebaat is bij een grotere naamsbekendheid en zichtbaarheid in de regio.

De infographic die hierboven te zien is, is hier te downloaden.

Hoe kan ik een melding van discriminatie maken?

U kunt discriminatie melden via onze website, door een e-mail naar ons te sturen, bij ons langs te komen, per telefoon (dagelijks tussen 09:00 en 12:00 uur) of via de app van Den Haag Meldt. U vindt alle contactgegevens op onze contactpagina.

Online

Discriminatie melden kunt u op deze website, al dan niet anoniem.
meld discriminatie

Telefonisch

Wilt u iemand telefonisch spreken en een melding maken, neem dan contact met ons op (dagelijks tussen 09:00 en 12:00 uur).
070 - 752 82 00

Op locatie

We zijn vorige week verhuisd. Sinds 9 november hebben we geen adres meer, maar wel een postbus: Postbus 16623 2500 BP Den Haag.

Vanaf nu zijn wij op iedere dinsdag tussen 12.30 uur en 15.00 uur te vinden bij een van de bibliotheken in de buurt. Kijk hier voor de actuele datums.